Petar Blaž

  Hvaranin je Petar Blaž plovio za Englesku. Njegov prostran i za obranu zgodan brod nalazio se usidren uz afričku obalu. Jave mu da neki španjolski gusar u Kartaškoj luci dugo opsjeda i ugrožava tri mletačka kljunata broda.   Iako bolestan, jer ga je mučila groznica, razjari se i odluči navaliti na gusare. Nije vodio …

More

Postanak Dubrovnika

  Bježeći pred Ugrima, knez Radoslav sklonio se u Rim te se ubrzo oženio nekom plemenitom Rimljankom od koje dobije sina Petrislava. Kada je Petrislav odrastao, oženio se i on Rimljankom plemenita roda s kojom je imao sina Pavlimira. Kako su godine prolazile, ovaj se rod proširio toliko da je zametnuo neprijateljstva s ostalim Rimljanima …

More

Kako su Bračani dobili Mrdulju

Otočić Mrdulju nasred bračko-šoltanskog tjesnaca, a ispred Milne svojatali su godinama i Bračani i Šoltani. Zbog toga su izbijale svađe i tučnjave. Da bi jednom zauvijek tim nesuglasicama stali na kraj, dogovore se i jedni i drugi da mirnim putem riješe taj teritorijalni spor. Sporazum je glasio: „i Bračani i Šoltani, svaki sa svoje strane, …

More

Vilinska kraljica

    Kao što smo prije vidjeli u članku o „Vili iz Janjine“ kod vila postoji stanovita hijerarhija, naime, tetka vila uči odabranu mladu ženu tajnama vilinskog zanata. Mlada vila ne smatra sebe dostojnom da se naziva vila, već se naziva vilenica, što znači da je podređena nekoj vili ili „tetki vili“ kako se u tekstu …

More

Sveti Perica

  U Belavići (Gornji Šćulac) živil je pred sto i više godin sveti Pero. Zač su ga zvali sveti Pero? Zato jerbo su ga u dičinstvu do sedme godne života nosile vile u pleninu. Otac i mat su primetli da diteta po noći ni u zipki. Onda su ga vrgli na postelj meda se, ali on …

More

Mornarski ispit na Ekvatoru

  Pomorci su obično za proslave birali poznate geografske orijentire. Slavio se prolaz kroz Gibraltarski tjesnac koji su stari narodi nazivali Heraklovi stupovi iza kojih je kraj svijeta. Slavio se prijelaz preko paralele 30 stupnja geografske širine, kao preko polarnice, a posebno se slavio prijelaz preko Ekvatora. Proslavljanje prijelaza preko određenih geografskih širina vjerojatno je označavao …

More

Kastavski obješenjaci

U ona davna vremena, zapovijedao je Kastvom zločesti kapetan Frane Morelli. Iz svog kaštela na Lokvinama samo je naređivao, a posebno je volio nadgledati ubiranje svoje desetine od građana. Nikada nije bio zadovoljan i koristio je svaku priliku da Kastavcima nametne sve veće obveze. Kastavcima je to jednom dojadilo pa mu poručiše – ako se …

More

Dedek, babica i vnučica na Ivanščici

      U davna vremena živjeli su dedek i babica i imali su vnučicu. Njihova kuća je bila na vrhu brijega, a zdenac s kojeg su uzimali vodu nalazio se u dolini. Dedek i babica nisu baš bili dobri prema vnučici i često su je zlostavljali, tražeći od nje da obavlja teške i nemoguće …

More

Sveti Rok i sveti Ivan na Braču

  Kuga se pojavila na Braču i harala po Supetru. Bože sačuvaj koliko je zla napravila i koliko je Supetrana pokopano. Kada je poharala Supetar, krenula je kuga put Nerežišća te došla i do crkvice sv. Roka. Iznenada se pred njom pojavi sam sveti Rok. Dohvati štap i udari po kugi. Kada ju je dobro izudarao, …

More

Gospa Ilačka

    Na Gluhu nedjelju 1865. godine opazi seljak Petar Lazić, dok je tjerao blago na pašu, da je kolni put kojim je išao mokar na nekoliko metara dužine i poliven vodom. Znatiželjan kako se ta voda pojavila u tom sokaku, gdje je nikada ranije nije bilo, poče kopati štapom. Čim je odgurno malo zemlje, …

More