Kvatri

  U Međimurju Kvatre objašnjavaju ovako:   “Kvatri so saka tri mjeseca. Unda so posti. Slobodno se dela, samo se mora postiti. Dok su Kvatri navek je nekvo loše vreme.”(Elizabeta Horvat)   “Kvatri su strogi posti! Posti se za mrtve duše kaj njim se olakša. Trojački tjeden su Kvatri. Kvatri bi bilji duhi. Pripovedali so …

More

Manjinjorgo

  Neki čovjek s Poda vraćao se iz planine doma. Oksanio i već se mračak hvatao. I zabrza da ga u gori ne zatekne. Hodi on i najednom k njemu na put bane magarac.   – Tuđi je, hoću li?! – misli se bi li mu objahao leđa. A magarac sve poda nj glavu gura …

More

Divovski dvori

  Kastavština je šumovita, a u njenoj najvećoj šumi Lužini nalazi se biser prirode, prekrasna Šaprožna pećina. Izaziva dviljenje svojom ljepotom, a kao i svaka čudesnija stvar na ovoj zemlji ima i ona svoju priču.   Bilo je to u ona davna vremena kad su grdni divovi gradili dvore na brijegu između Jušića i Kastva. …

More

Orko

  Obale Temnave čuva strahovit nakot Orko, nakazni pas koji laje čak i na Černoboga. Orko ima tri glave, a pretvara se i u osvetoljubivu mačku, bijesno magare ili šugavo kljuse, pa majkama krade djecu. Nakon što bi usmrtio dijete, popio bi mu krv.   Orko po nekima nastaje na kokošjem  gnojištu koje nije bilo …

More

Krsnik i fratar

  Moj nono je bija krsnik. Na šofitu je ima niki svoj oltar, dugačiji nego uni u crkvi.   Više boti kroz selo bi pasa niki fratar, ma did ga ni stija u hižu. Nisu si hodili dakordo.   Jedan dan, prid večer su se stali na kružeri ku zovemo Prisadi, miž Labinci i Kaštelira. …

More

Krsnik

    Krsnik (kresnik, kršnjak, krisnik, krstenjak, karsnik, krstnik, skrisnik, grišnjak), u narodnom vjerovanju u Istri, na kvarnerskim otocima i u dijelu Slovenije, osoba, uglavnom muškarac, nadnaravnih moći kojima pomaže ljudima i životinjama i bori se protiv zla i zlih sila.   Nadnaravne sposobnosti stječe rođenjem u posteljici bijele boje (za razliku od štrige), odnosno …

More

Zmija na maču Zrinskoga (drugi dio)

  Odlučio silni paša bosanski uhvatiti Zrinskog u njegovom tvrdom gradu što se dizao na vrhu planine Siljevice. Opsjedao je grad danima, ali bez uspjeha. Jednoga predvečerja odapne Zrinski s bedema strelicu ravno na pašu. Pogodi ga u njegovo “slijepo oko” i usmrti. Međutim, zaplašeni Turci ipak se nisu dali smesti pa je Zrinski sa …

More

Zmija na maču Zrinskoga (prvi dio)

  Na brdu Siljevica iznad Jelenja sjedio je u svojem tvrdom gradu – Zrinski. Ispod grada u Dražici utaborio se silni turski paša s velikom vojskom. Upravo je paša večerao, kad Zrinski s grada odapne strelicu i stepe paši kopuna sa stola. Paša shvati to kao loš znak i povuče se s vojskom do Bakarca. …

More

Sveti Bruno

  Mitski lik medvjeda posvuda je prisutan u kršćanskoj mitologiji. Nebrojeni sveci nose ime medvjeda (sveti Ours, sveti Ursin, itd.), ali i sveti Bernard (Bär, germansko ime, i –art, keltsko ime za medvjeda), a susreću se i drugi oblici. Kakva je povezanost između svetog Brune, utemeljitelja kartuzijanskog samostana na sjeveru Grenobela, i medvjeda? Odmah treba …

More

Mora

  Stariji pripovjedači vjeruju u nju i gotovo da nije bilo ni jednog od njih koji je nije osjetio na svojoj koži. Njezine radnje su naznačene kao: “mora cika cice”, “pešta čoveka”, “ujida pete”, “masti”, “riva rep u usta”. Pojavljuje se kao muha (ulijeće u usta i “cika cicu znutra”), kao mačka (“masti čovika po …

More