Starohrvatski mitovi i kršćanstvo

  Poganska vjerovanja i običaji opstaju i nakon pokrštavaju, ali mijenjaju svoju simboliku i vežu se uz nekog sveca koji često ima iste ili slične osobine kao pogansko božanstvo koje je zamijenio. Obredna kola i obredne igre postaju dio našeg kulturnog identiteta, jer simboliziraju neraskidivu vezu sa našim precima ili sa nekim našim zajedničkim pretkom, …

More

Sveti Juraj i Golemi

  Nekako sam se uvukao u polemiku o sv. Jurju i slavenizaciji njegove legende. Postoji zanimljiva povezanost legende koja sv. Jurja Palestinskog povezuje sa slavenskom mitologijom. Naime, svima je poznata legenda kada sv. Juraj oslobađa djevojku od zmaja…   Već sam prije u mitu o božici Ladi i članku „Ladarski običaji“ objasnio kako je Lada …

More

Jurjevo – Zagreb

  Jurjevo je u svim selima poznato kao dan pastira i vrijeme paljenja jurjevskih kresova. Uoči Jurjeva palili su se podno Zagrebačke gore kresovi po »bregima, vinogradima i poljima da bi se bolje videli«, a uz njih mali kresovi pred kućama, tzv. mostovima, i po raskršćima. U selima južno od Zagreba ljudi su palili male …

More

Uskrsna pjesma – Hvar

  Dobro jutro, moja prilipa Gospe, ki ste rodili vaš prilipi cvit, ki je stvori vas svit. Blaženo godišće, blažen hip, blažen čas, ki se porodi Isukarst drogi naš. Vi ste, Gospe, cvit pribili, višnja roža, živi bili, vaše oči klana broti, moli Gospe Sinka svoga da otprati puka svoga, ki se tebi priporuči. Ti ga …

More

Vuzem u Turopolju

  Na Vuzem vjutro žene su v košarami v cirkvu nosile jelo na blagoslov. Nosile su kruv, slaninu, kuvana jajca, kobase i vino. Na košare su dele tkane ručnike. Posle blagoslova brže su hodile domom i na pragu popevale: Sveto vam bilo svetenje i v domu zdravlje i veselje i u polu belica šenica i v …

More

Blagoslov hrane – Zagreb

  Blagoslov jela vršio se u okolnim selima na Veliku subotu ili na sam Uskrs ujutro. U selima južno od Zagreba seljanke iz sela udaljenijih od crkve sastajale su se na raskršćima u rano poslijepodne. Odjevene u najljepše nošnje »s kožulcom« i s košarama punim hrane čekale su župnika da im blagoslovi  jelo. U selima sjeverno …

More

Pohod raspetnika – Zagreb

  O ophodu raspetnika ili, kako su ih u Resniku zvali, križara dobiveni su podaci u Čučerju, Markuševcu i Resniku. Običaj ophoda raspetnika bio je održavan i u samom Zagrebu sve do 18. stoljeća, kada se postepeno gubi i zadržava u navedenim selima. Pjesma koju su pjevali raspetniki već je 1644. godine, bila zabilježena u Pavlinskoj …

More

Ukrašavanje jaja i uskršnji krijes – Zagreb

 Prema sjećanju kazivača u Odranskom Obrežju, Buzinu i Čučerju jaja ukrašavana do pred 70 godina tekućim voskom, dok su ih u Resniku pred 50 godina ukrašavali žukom i šarenom vunicom. Međutim, u većini sela već  se od vremena između dva rata jaja boje u lukovini ili kupovnim bojama.  Naziva ornamenata na pisanicama ukrašenim voskom sjećale …

More

Veliki tjedan u Zagrebu

  Veliki četvrtak, petak i subota, koji ulaze u dane proslave Uskrsa, obilježeni su nekim običajima poznatim u svim selima. Tako je svagdje bilo zabranjeno diranje, gibanje zemlje, tj. rad na njivama, i to od časa kada su se na Veliki četvrtak vezala zvona u crkvi, a tog se obi-čaja ljudi drže i danas. Zabrana poljoprivrednih …

More

Cvjetnica u Zagrebu

   U običaje koji su se zadržali među narodom u selima, ali i u urbanoj sredini, do današnjeg dana ubrajamo blagoslov cvijeća na Cvjetnicu, tj. nedjelju prije Uskrsa. Na blagoslov se nosilo proljetno cvijeće, macice, palme i obavezno grančica drenka. Nošenje drenovih grančica na blagoslov, često ukrašenih šarenom vunicom ili trobojnicom, poznato je od davnina, …

More