Orko

Obale Temnave čuva strahovit nakot Orko, nakazni pas koji laje čak i na Černoboga. Orko ima tri glave, a pretvara se i u osvetoljubivu mačku, bijesno magare ili šugavo kljuse, pa majkama krade djecu. Nakon što bi usmrtio dijete, popio bi mu krv.

Orko po nekima nastaje na kokošjem gnojištu koje nije bilo prekopano sedam godina ili pak od smeća. Najčešće se pokazuje noću, kao mali magarac, rjeđe kao mazga, pas kozlić ili crna ovca. Putnici naiđu na njega na putu kako pase ili leži. Ponekad se sam zavuče umornom putniku među noge, te putnik kadkad od ugode zaspe. Odmah ili nakon nekog vremena, Orko se transformira, naraste ili se podigne jako visoko i na svojim leđima nosi ljude u nepoznato. Navodno ga se može zauzdati nerabljenom uzicom ili krunicom, a boji se pasa koji ga mogu rastrgati.

U okolici Splita nazivaju ga Manjinjorgo, a riječ je o morskom duhu nastalom iz duše utopljenika, koji se javlja u liku magarca ili kao napuhana kozja mješina. Od Manjinjorga ljude se mogu obraniti svetim moćima i blagoslovljenom travom, a onog čovjeka koji bi se uspio od njega obraniti, Manjinjorgo bi od glave do pete zalio smrdljivom tvari.

Orko se u Istri zove Vorko, Lorko, Bilfo, Mrak ili Malik, a od njega se čovjek brani tako da zamijeni lijevu i desnu cipelu. Orko nema ljudski oblik. Najčešće se prikazuje kao bezopasan magarčić “pule” ili “pulić”, podvuće se žrtvi pod noge i nosi je. Žrtvu može ostaviti na zvoniku ili je, pak, nikad ne vratiti. Pojavljuje se kao “po čovik – po praz”, dakle, neka vrsta statira. Opasno je stati u šumi na njegov trag. Tada se čovjek izgubi, “ubrne mu se svit.” Orko se pojavljuje kao pas, ovan, krmača, ali i kao div, golema spodoba koja opkoračuje cestu. Mrak je gorostas koji opkorači cestu i hoda od krova do krova ili od stabla do stabla. Ljudi se usuđuju proći naprijed samo kad su trojica, što asocira na Sveto Trojstvo i utjecaj kršćanstva. Mrak se po nekim izvorima ne vidi i ne čuje se, ali škodi dječjim pelenama i rublju, kao i rodiljama. Međutim, on pomaže djeci koja mu preko kuće prebace svoj otpali mliječni zub, da im brže naraste. U nekim krajevima se naziva Lorko, te poprima oblik čovjeka, vampira, duba ili čempresa.

Magarac je gotovo u svakoj mitologiji zlo biće iz pakla. U indijskoj mitologiji magarce jašu isključivo zla božanstva, dok je u egipatskoj crveni magarac jedno od najopasnijih bića koje duša može sresti nakon smrti. Magarca također povezujemo sa zlim bogom Sethom čija glava podsjeća na magareću.

Seth

Literatura: LOZICA Ivan, Poganska baština

ORLIĆ Drago, Štorice od štrig i štriguni